Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho chủ Doanh nghiệp đang điều hành doanh nghiệp của mình và đội ngũ từ 2 – 4 người (các nhân sự đang chịu trách nhiệm về các mảng kinh doanh, marketing, tài chính, nhân sự hoặc vận hành doanh nghiệp).

Đối tượng phù hợp với chương trình POWER – UP: 

Doanh nghiệp đã hoạt động trên 5 năm, nhân sự từ 15 người trở lên và đã bắt đầu hình thành các phòng ban.

Quyền lợi khách hàng: 

  • Số người tham gia huấn luyện: 02 – 04 người tham dự.
  • Thời lượng tham gia: 6 giờ/tháng.
  • Thời gian huấn luyện: từ tuần 1 đến tuần 4 của tháng (mỗi tuần 90 phút).
  • Hình thức tham gia: Online hoặc Offline.
  • Ngoài giờ huấn luyện (Coaching), nếu có câu hỏi thắc mắc khách hàng sẽ được nhà huấn luyện (Business COACH) phản hồi sau 24h từ lúc nhận được câu hỏi (trong ngày làm việc).
  • Được tặng miễn phí bài test DISC.
  • Được tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp của CBD Firm miễn phí phí đào tạo (Chỉ chia sẻ phí ăn uống, di chuyển, tài liệu…).
  • Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng của ActionCOACH CBD Firm, mỗi tháng/ngày.
  • Tham gia Cộng đồng addingZEROS để xây dựng nguồn cơ hội kinh doanh tự động, liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi cho tôi ngay!
Business Coach Tracy Thanh Hà