Đây là chương trình huấn luyện chuyên sâu được thiết kế dành cho những chủ doanh nghiệp mong muốn chuyển giao công ty cho thế hệ kế tiếp, thoát khỏi việc vận hành doanh nghiệp, dành thời gian làm những việc họ yêu thích hoặc nhân bản doanh nghiệp mà doanh nghiệp vẫn vận hành hiệu quả bảo đảm lợi nhuận cho nhà đầu tư.

Đối tượng: 

+ Doanh nghiệp đã vận hành doanh nghiệp trên 10 năm.

+ Doanh nghiệp đã hình thành các phòng ban.

Thời lượng: chủ doanh nghiệp sẽ thống nhất với nhà huấn luyện (Business COACH) thời lượng để huấn luyện trong 1 tháng dựa vào số lượng người tham gia huấn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi cho tôi ngay!
Business Coach Tracy Thanh Hà