MEDIATIVE DOODLE ART

Bạn có thể sử dụng nhật ký của mình nếu các trang mở đủ rộng để tay bạn không bị nếp gấp ở giữa chặn lại. Nếu không, chỉ cần lấy một mảnh giấy và đặt nó trên một bề mặt phẳng.

Bút vẽ nét line vì nó không cần áp lực lên giấy như bút bi. Tuy nhiên, nếu bạn không có, tốt hơn là chỉ nên sử dụng cái bạn có thay vì trì hoãn cho đến khi bạn có “cây bút hoàn hảo”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi cho tôi ngay!
Business Coach Tracy Thanh Hà