Ý tưởng  để sử dụng viết nhật ký

Hãy biến nó thành một dự án gia đình (vẽ nguệch ngoạc cũng rất tốt cho người lớn!)

 In nhật ký cho mỗi thành viên trong gia đình. Sau bữa tối, hãy dành thời gian vẽ nguệch ngoạc và viết nhật ký. Chia sẻ các trang nhật ký đã hoàn thành của bạn với nhau.

  • Yêu cầu con bạn chọn một người bạn vẽ nguệch ngoạc để thực hiện dự án này với cô ấy. Cặp đôi có thể gặp nhau định kỳ trong suốt ba tuần để chia sẻ với nhau.
  • Sketchnote – doodle art

Chúc bạn vui vẻ vẽ nguệch ngoạc và viết lách!

Youtube : Doodle with me

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Gọi cho tôi ngay!
Business Coach Tracy Thanh Hà